Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Anabilim Dalımız 1997 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Fen Bilgisi Öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1998–1999 akademik yılında eğitim vermeye başlayan Anabilim Dalımız 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilgisi Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de vermektedir. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak ve üniversitelerde akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçe'dir.
Hacettepe Üniversitesi, Egitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Egitimi Bölümü
Fen Bilgisi Ögretmenligi Ana Bilim Dali
Webmaster: Dr. Aylin Albayrak Sarı (aylinalb@hacettepe.edu.tr)