Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Anabilim Dalımız 1997 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Fen ve Teknoloji öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1998–1999 akademik yılında eğitim vermeye başlayan Anabilim Dalımız 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra İlköğretim Bölümü ile birlikte Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de vermektedir. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında ve akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçe'dir.

Anabilim Dalımızın eğitim programı, ilköğretimin ikinci kademesi için gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride fen ve teknoloji öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim dalımız, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine yönlendirilmelerini de önemsemektedir.

Anabilim Dalımızın yer aldığı İlköğretim Bölümünün kütüphanesi, fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Sınıflarımızın tümünde bilgisayar ve projeksiyon cihazları mevcuttur.

Anabilim dalımızdaki öğrenci  ve öğretim üyeleri sayıları
Öğrenci Sayısı                :    463
Öğretim Elemanı Sayısı   :    19

Bölümümüzün eğitim olanakları (kütüphane, laboratuar vb.)
İlköğretim bölümünün kütüphanesi, fen laboratuvarı  ve bilgisayar laboratuvarı  bulunmaktadır.

Anabilim dalımızda yürütülen lisans ve lisans üstü programlar ve süreleri
Lisans Programı:  4 yıl (Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı)
Yüksek Lisans: 2 - 3 yıl
Doktora: 3 - 4 yıl

İlköğretim Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile ilgili bilgi için Eğitim Bilimleri Enstitüsü sayfasını ziyaret ediniz.

Lisans programından mezun olabilme koşulları
1. H.Ü. Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmek,
2. Zorunlu derslerden en az 120 kredi ve seçmeli derslerden en az 34 dahil olmak üzere en az 154 kredi ve üzerinde ders almış olmak gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü-Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
06800 Beytepe Ankara