Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Anabilim Dalımızın eğitim programı, ilköğretimin ikinci kademesi için gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride fen ve teknoloji öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim dalımız, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine yönlendirilmelerini de önemsemektedir.

Anabilim Dalımızın yer aldığı Temel Eğitim Bölümünün fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Sınıflarımızın tümünde bilgisayar ve projeksiyon cihazları mevcuttur.

Anabilim dalımızdaki öğrenci ve öğretim üyeleri sayıları:
Öğrenci Sayısı : 399
Öğretim Elemanı Sayısı : 16

Bölümümüzün eğitim olanakları:
Binamızda 2 adet fen laboratuvarı ve 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi, Egitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Egitimi Bölümü
Fen Bilgisi Ögretmenligi Ana Bilim Dali
Webmaster: Dr. Aylin Albayrak Sarı (aylinalb@hacettepe.edu.tr)